Betingelser for brug

De juridiske vilkår og betingelser for din brug, når du besøger Cogipas.com.

0. Baggrund.

0.1 Brugere af dette websted er underlagt følgende brugsbetingelser, der udgør nedenstående bestemmelser.

0.2 Bemærk, at disse brugsbetingelser kan ændres til enhver tid og kan ændres fra tid til anden uden varsel; du skal tjekke denne side regelmæssigt.

0.3 Ved at gå ind eller bruge dette websted accepterer du at være bundet af dette websteds brugsbetingelser og andre dokumenter tilgængelige på eller gennem https://www.cogipas.com/terms-of-use.

1. Generel.

1.1 Denne aftale regulerer din brug af COGIPAS.com Internet informationstjeneste ("Tjenesten"), der drives af 'Nerel Online' ("OPERATOR"). Yderligere vilkår og betingelser for brug, der finder anvendelse på bestemte områder af Tjenesten, kan også offentliggøres i https://www.cogipas.com/terms-of-use område og styrer sammen med denne aftale din brug af disse områder. Denne aftale sammen med sådanne yderligere vilkår og betingelser benævnes denne "aftale" i dette dokument.

1.2 OPERATOR forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre eller ændre hele eller en del af denne Aftale til enhver tid, der træder i kraft straks efter meddelelse offentliggjort på Tjenesten. Din fortsatte brug af Tjenesten udgør din bindende accept af disse vilkår og betingelser, herunder alle ændringer eller ændringer foretaget af OPERATOR. Hvis betingelserne i denne aftale på ethvert tidspunkt ikke længere er acceptabel for dig, skal du øjeblikkeligt ophøre med al brug af tjenesten.

2. Brug af indhold.

2.1 Du anerkender, at Tjenesten indeholder information, links til, software, fotografier, lyd- og videoklip, grafik, andet links og andet materiale (samlet "Indholdet"), der er beskyttet af ophavsret, varemærke eller andre ejendomsret til OPERATOR eller tredje parter. Alt indhold på tjenesten er ophavsretligt beskyttet som et kollektivt værk af OPERATOR i henhold til gældende copyright-lovgivning. Du accepterer at overholde yderligere ophavsretlige meddelelser, oplysninger eller begrænsninger indeholdt i noget indhold tilgængeligt på eller adgang til via tjenesten. Brugere af tjenesten må kun bruge indholdet til deres egen personlige, ikke-kommercielle brug.

2.2 Du må ikke ændre, offentliggøre, overføre, overføre eller sælge, gengive, oprette afledte værker fra, distribuere, udføre, vise eller på nogen måde udnytte noget af indholdet, helt eller delvist, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i denne aftale. Indhold bestående af downloadbar software må muligvis ikke konstrueres omvendt, medmindre det specifikt er godkendt af ejeren af ​​softwarens patent og / eller copyright. Du kan placere på Tjenesten alt indhold, der ejes af dig (såsom dine originale erklæringer), indhold, som du har modtaget udtrykkelig tilladelse fra ejeren og Indhold i det offentlige domæne. Du påtager dig enhver risiko og ansvar for at afgøre, om noget indhold er i det offentlige domæne. Du giver OPERATOR retten til at redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge i ethvert medium ethvert indhold, som du placerer på tjenesten uden kompensation til dig. Du repræsenterer og garanterer, at du er autoriseret til at tildele alle rettigheder, der er anført i den foregående sætning.

2.3 Du må kun downloade eller kopiere indholdet til din egen personlige brug, forudsat at du opretholder al copyright og andre meddelelser, der er indeholdt i sådant indhold. Du må ikke gemme elektronisk nogen væsentlig del af noget indhold. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til lovgivningen om ophavsret, er ingen kopiering, opbevaring, omfordeling eller offentliggørelse af noget indhold tilladt uden den udtrykkelige tilladelse fra OPERATOR eller ejere af sådant indhold eller deres autoriserede personer, hvis ikke andet end OPERATOR. Du kan downloade fra Tjenesten alt indhold i det offentlige domæne til din egen personlige brug eller til ikke-kommerciel omfordeling.

3. Opførelsesregler. Du må ikke placere på Tjenesten noget indhold, der (a) er injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, fornærmende, chikanerende eller truende, (b) indeholder vira eller andre forurenende eller destruktive funktioner, (c) krænker andres rettigheder, såsom indhold der krænker enhver copyright, varemærke, patent, handelshemmelighed eller krænker enhver ret til privatliv eller reklame, eller (d) på anden måde krænker enhver gældende lov. Du må ikke bruge Tjenesten til noget kommercielt formål, til at distribuere reklame eller anmodning om midler eller varer og tjenester eller til at anmode brugere om at deltage i konkurrencedygtige onlinetjenester.

4. Håndtering af indhold. OPERATOR ikke og kan ikke gennemgå indholdet, der er offentliggjort af brugere på tjenesten, og er ikke ansvarligt for sådant indhold. OPERATOR forbeholder sig imidlertid retten til at slette, flytte eller redigere alt indhold (herunder indhold, der er lagt ud i ethvert diskussionsområde), som det efter eget skøn kan overtræde denne aftale eller på anden måde er uacceptabelt. Du forbliver eneansvarlig for alt indhold, der er sendt af dig. OPERATOR har ret, men ikke pligten, til at rette eventuelle fejl eller mangler i ethvert indhold, som det kan bestemme efter eget skøn.

5. Intet påtegning.

5.1 OPERATOR repræsenterer eller støtter ikke nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​noget indhold, der er lagt ud på nogen diskussionsområder, og du anerkender, at enhver afhængighed af sådant indhold er på din eneste risiko. Ethvert indhold, der placeres på ethvert diskussionsområde af brugerne, er synspunkterne på brugeren, der posterer erklæringen, og repræsenterer ikke OPERATORS synspunkter.

5.2 Tjenesten kan indeholde links til websteder på Internettet, som ejes og drives af tredjepart ("Eksterne Websteder"). For at hjælpe dig kan sådanne links til eksterne websteder blive udpeget med symbolet »indeholdt i hyperlinket. Du anerkender, at OPERATOR ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af ​​eller indholdet, der findes på eller gennem et eksternt websted. Du skal kontakte webstedsadministratoren eller Webmasteren for disse eksterne websteder, hvis du er interesseret i sådanne links eller indholdet, der findes på sådanne eksterne websteder.

6. Indemnity. Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde OPERATOR og dets tilknyttede selskaber og deres respektive officerer, direktører, ejere, agenter, informationsudbydere og licensgivere (samlet "OPERATOR-parterne") ufarlige over for og imod alle krav, ansvar, tab, omkostninger og udgifter (inklusive advokatsalærer) afholdt af en OPERATOR-part i forbindelse med brug eller påstået brug af Tjenesten under dit kodeord af nogen person, uanset om du er autoriseret af dig. OPERATOR forbeholder sig ret til for egen regning at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert andet anliggende, der ellers er omfattet af skadesløsholdelse af dig, og i sådanne tilfælde accepterer du at samarbejde med OPERATOR's forsvar af en sådan påstand.

7. Service ophør. OPERATOR forbeholder sig retten til efter eget skøn at begrænse, suspendere eller afslutte din adgang til hele eller dele af Tjenesten, herunder de interaktive områder, til enhver tid af enhver grund uden forudgående varsel eller ansvar. OPERATOR kan til enhver tid ændre, suspendere eller indstille hele eller ethvert aspekt af Tjenesten, herunder tilgængeligheden af ​​en funktion, database eller indhold (inklusive de interaktive områder) uden forudgående varsel eller ansvar.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER; ANSVARSBEGRÆNSNING.

8.1 ALDRIG OPERATOR ELLER NOGEN LEVERANDØR AF INDHOLD TIL TREDJEPART ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER GARANTERER AT TJENESTEN VIL UTROLIGES ELLER FEJLFRI; Heller ikke operatør, nogen indholdsleverandør af tredjepart indhold eller deres respektive agenter stiller nogen garanti for de resultater, der skal opnås ved brug af tjenesten eller indholdet. SERVICEN OG INDHOLDET ER DISTRIBUTERET PÅ EN "SOM ER, SOM ER TILGÆNGELIG" GRUNDLÆGGENDE. INGEN AF OPERATØR, TREDJEPART
INDHOLDSFORSKRIFTER OG DERES RESPEKTIVE AGENTER LAVER ALLE GARANTIER FOR NOEN VILKEN, ELLER UDTRYKKELIGT ELLER IMPLISERET, INKLUDERENDE, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR TITEL ELLER IMPLICEREDE GARANTIER FOR MERCHANTABILITET ELLER FITNESS FOR EN DELTID ELLER ANVENDELSE AF TJENESTE ANVENDELSE AF TJENESTE TJENESTER, SELGT GODT AF TJENESTEN. INGEN BETJENINGSHAVER ELLER NOGEN TREDJEPARTS INDHOLDSFORSYRELSE GARANTIER, DER SOM EVENTUELLE FILER TILGÆNGELIGE TIL Nedladning gennem tjenesten vil være fri for virusser eller lignende kontaminering eller ødelæggende funktioner. DU ER UDTRYKT enig i, at Hele risikoen for kvaliteten og ydeevnen af ​​tjenesten og nøjagtigheden eller kompletiteten af ​​indholdet antages udelukkende af dig.

8.2 IKKE BETJENING, EVENTUELLE LEVERANDØRER FOR TREDJEPARTS ELLER DERES RESPEKTIVE AGENTER SKAL ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, Tilfældige, SÆRLIGE ELLER FÆLLES SKADER, DER ER UDVENDIGE ELLER MANGLENDE TIL AT BRUGE TJENESTEN, SELV OM HVILKE PARTER HAR PÅ AF SUKKELIGE SKADER.

8.3 Nogle STATER OG JURISDICTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF IMPLICEREDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR UHÆLLIGE ELLER Konsekvensbeskadigelser, så de ovenfor anførte begrænsninger eller undtagelser kan ikke finde anvendelse på dig. I SÅRIGE JURISDIKTIONER SKAL OPERATØRENS ANSVARLIGHED, TILBUDSUDVIDER FOR TREDJEPARTER OG DERES RESPEKTIVE AGENTER BEGRÆNSES TIL DEN STØRSTE OMRÅDE, DER ER tilladt af loven.

9. Bogmærker. Bogmærke til en side på webstedet, hvor enhver advarselsside (r) og / eller vilkår og betingelser forbipasseres, udgør en implicit accept af vilkårene og betingelserne heri.

10. Privatliv og personlig information. For information om operatørens databeskyttelsespraksis, bedes du læse COGIPAS.com's privatlivspolitik på https://www.cogipas.com/privacy-policy. Denne politik forklarer, hvordan OPERATOR behandler dine personlige oplysninger (hvis nogen) og beskytter dit privatliv, når du bruger Tjenesten.

11. Om ophavsret. COGIPAS.com kan ikke fremhæve, at vi ikke på nogen måde kondonerer uautoriseret scanning, kopiering, besiddelse, indsamling, handel eller distribution af copyright materiale. Mennesker og organisationer bruger en masse tid og penge på design, offentliggørelse og produktion af deres arbejde. I overensstemmelse hermed har de ret til at hævde kontrol over uautoriseret brug af deres ophavsretligt materiale og håndhæve overholdelse af ophavsretlige love. Desværre er mange internetbrugere ikke klar over, at de muligvis overtræder ophavsretlige love, når de poster, kopierer, downloader og / eller distribuerer copyright materiale. Medmindre du har fået tilladelse fra den faktiske ophavsret eller indehaveren af ​​varemærket til at gøre det, skal du forstå, at dine handlinger kan være en krænkelse af lovgivningen om ophavsret.

12. Diverse. Denne aftale skal fortolkes i overensstemmelse med GRENADAs lovgivning, og parterne samtykker uigenkaldeligt til at anlægge sag til håndhævelse af denne aftale ved domstolene i St George's, GRENADA. Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til det her omhandlede emne og erstatter alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler mellem parterne med hensyn til sådant emne. Hvis der foreligger en inkonsekvens mellem betingelserne i denne aftale og eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der er offentliggjort på Tjenesten, skal sådanne vilkår fortolkes som at eliminere enhver inkonsekvens, hvis det er muligt, og ellers kontrollerer de yderligere vilkår og betingelser. Afsnit 2, 3, 7 og 8 skal overleve enhver opsigelse af denne aftale såvel som andre bestemmelser, der ved deres vilkår eller forstand er beregnet til at overleve.

Revideret: November 2018